WordPress

Minimumkraven uppfylls inte

Du kan inte installera WordPress 3.0.1 eftersom det kräver minst MySQL 4.1.2 eller senare. Du kör MySQL 4.0.27.